Dins de les Eines 4.0 que ofereix la Cambra de Comerç de Girona, hi ha aquest webinar sobre Microsoft Power BI, que tindrà lloc del proper dia 1 d’octubre, a les 10:00.

Microsoft Power BI, BI de Bussines Intelligence, ens permet saltar de l’ús d’Excel, i altres fonts de dades, a un ús més avançat de les dades del nostre negoci, i ajuda molt en la comprensió d’aquestes dades i en facilita la millora de la presa de decisions.