El dia 3 d’octubre el sènior d’aGOe, Salvador Figueras va impartir una formació sobre Com fer un pressupost de Tresoreria a El Centre – Eix de Negoci, de Santa Coloma de Farners.

S’han desenvolupat els conceptes que integren una previsió de tresoreria:

  • Cobraments i pagaments

  • Inversions

  • Aportacions de capital o préstecs

  • Pòlissa de crèdit

I seguidament s’han fet uns exemples pràctics per recolzar les explicacions anteriors