El proper 14 de desembre farem un seminari a l’alumnat de segon d’Administració i Finances de lEscola Tècnica de Girona.

Els temes a tractar:

  • Com és el treball d’un assessor.

  • Quins documents cal demanar a l’empresa que s’ha d’assessorar.

  • Quines partides comptables cal tenir present.

  • Quins són els càlculs que cal portar a terme.

  • Quins indicadors cal tenir present i revisar.

  • Quines mesures correctores, son les mes adequades