Tot seguit a l’exposició dels 13 projectes, el jurat es va reunir i va atorgar els premis:

 

Premi de l’Universitat de Girona Space:

El projecte més ben valorat pel jurat de Girona, guanya un viatge al Sillicon Valley, i opta als premis de la Gala Final del Premis Explorer:

WiseBird, de Sharanjeet K. Arora i Andrei Cristian Grigoriu

 

El segon projecte més ben valorat, i finalista de Girona al premi Woman Award:

AdicTic, de Yvonne Bommes

El tercer projecte més ben valorat:

Origen Tours: Feel the land, de Raimon Durà

 

Finalista de Girona per el premi de Tecnologia Disruptiva:

ST3DNT, de Antonio J. Guerra

 

 

En acabar el lliurament del premis, unes fotos pel record…

 

 

 

Els guanyadors, amb el tutor d’aGOe, Ricard Batalla