Política de Privacitat

Política de privacitat del lloc web de l’Associació Gironina d’orientació Empresarial
agoe.cat/www.agoe.cat

IDENTIFICACIÓ

Titular: Associació Gironina d’Orientació Empresarial (aGOe)
No. Registre d’Associacions: 63904 (Generalitat de Catalunya)
Domicili: Gran Via Jaume I, 46 – 17001 GIRONA
CIF: G55318679
Correu electrònic: info@agoe.cat

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

En compliment d‘allò establert a la llei 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el reglament de la U.E. 679/2016 (RGDP), mitjançant l’acceptació de la present política, l’usuari del web dona el seu consentiment per a que les dades personals recollides per aquest lloc web: agoe.cat siguin incloses en un fitxer propietat d’aGOe sobre el que s’han aplicat les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva pèrdua, substraccióo difusió no autoritzada.

DADES PERSONALS RECOLLIDES I FINALITAT DEL TRACTAMENT

L’usuari del web, per contactar amb aGOe, aporta les dades requerides en els formularis que es troben a les diverses pàgines del web i que consisteixen en el seu nom, el seu correu electrònic i el seu telèfon. Aquestes dades serveixen a aGOe per donar resposta al missatge enviat per l’usuari.
En cas de que l’usuari del web estigui interessat en col·laborar com a membre d’aGOe, omple el “formulari de col·laboració, en aquest cas a part del seu nom, cognom, correu electrònic i telèfon, se li requereixen dades referides a la seva adreça, situació laboral, formació i sobre el seu currículum, aquestes dades seran utilitzades per aGOe per valorar la seva proposta de col·laboració.
En cap cas d’aquests dos casos aquestes dades seran cedides a terceres parts sense consentiment de l’usuari que les proporciona.
Les dades recollides seran retingudes per durant un any a partir de la data de la seva cessió.

POLÍTICA DE COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza cookies que emmagatzemen les preferències de navegació, les cookies no recopilen cap dada personal relacionada amb l’usuari però si relacionada amb el dispositiu amb el que l’usuari es connecta a la pàgina web com l’adreça IP, l’idioma utilitzat en la navegació o el tipus de navegador i s’utilitzen per proporcionar una millor experiència de navegació i amb finalitat estadística. Podeu consultar la nostra política de cookies a l’enllaç que es troba al peu de cada pàgina amb el nom: Política de cookies.

EXERCICI DE DRETS

Informem que l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades recollides per escrit a l’adreça indicada a l’apartat IDENTIFICACIÓ d’aquesta Política de Privacitat o bé utilitzant el correu electrònic info@agoe.cat

ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès la present Política de Privacitat referent a l’ús i tractament de la seva informació personal dins del lloc web agoe.cat.

ASSOCIACIÓ GIRONINA D’ORIENTACIÓ EMPRESARIAL

Gran Via Jaume I, 46

17001-GIRONA

NIF: G55318679

Registre a’Associacions (Generalitat de Catalunya) n.63904