Degut als efectes de la pandèmia, s’allarga el termini de presentació de projectes al Premi aGOe, que passa a admetre projectes fins al 31 de desembre de 2021.

El lliurament de premis, per tant, passarà a la segona quinzena de gener