El 8 de novembre es va fer una formació sobre Estudi de Mercat a l’Ajuntament de Vidreres

La sessió de formació es va dur a terme amb els socis d’aGOe, Antoni Cabarrocas i Josep Calahorra