Durant l’any 2020 hem fet 15 sessions de formació, de les quals 9 sessions s’han fet PRESENCIALMENT i 6 han estat fetes ONLINE.

En total, la formació efectuada ha donat com a resultat:

45 hores de formació

194 assistents

Total d’hores de formació de 557.

En l’enllaç podeu veure el detall de la formació efectuada:

https://agoe.cat/wp-content/uploads/2021/02/aGOe_formacio2020.pdf