Avís Legal

Condicions generals d’ús del lloc web de l’Associació Gironina d’orientació Empresarial
agoe.cat/www.agoe.cat

L’Associació Gironina d’Orientació Empresarial (en endavant aGOe) amb domicili a la Gran Via Jaume I, 46 – 17001-Girona, NIF: G55318679, nombre 63904 del Registre d’Associacions (Generalitat de Catalunya), posa a disposició dels usuaris del seu lloc web continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 

L’accés i ús dels continguts i serveis d’aquest lloc web confereix la condició d’usuari que accepta les presents condicions i es compromet a utilitzar aquests continguts i serveis respectant la Llei i la bona fe.

Es prohibeix la reproducció, distribució o modificació de qualsevol contingut d’aquest lloc web (inclosos els textos, informacions, documents, dibuixos, dissenys, gràfics, imatges, o arxius de so o de qualsevol altra classe) sense l’autorització expressa d’aGOe.

aGOe podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a aquestes condicions generals.

 EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

L’ús d’aquesta pàgina es realitza sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. aGOe no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici ocasionat a l’usuari com a conseqüència de la manca d’accés al lloc web o la seva falta d’actualització, ni com a conseqüència de la falta d’adequació per a satisfer necessitats concretes de l’usuari.

aGOe, no es fa responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin causar a l’usuari d’aquest lloc web com a conseqüència de l’existència en el mateix de virus o programes lesius, ni de l’ús que es faci d’aquest lloc en contra les lleis o la bona fe.

ENLLAÇOS

aGOe no es fa responsable dels continguts i/o serveis inclosos en altres portals d’Internet als que es faciliti accés des d’aquest lloc web; en particular, aGOe exclou la seva responsabilitat en cas de vulneració de la legislació vigent, la bona fe, els usos i l’ordre públic en pàgines web d’altres portals als quals l’usuari pugui tenir accés a través d’un enllaç des d’aquest lloc web i tampoc es responsabilitza dels béns o serveis posats a disposició de l’usuari  per aquests llocs web o pels seus titulars.

 PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La informació recollida dels usuaris a través dels formularis d’aquest lloc web es mantindrà en estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (Llei Orgànica 3/2018) i del reglament U.E. 679/2016 (RGPD). Podeu veure’n més detalls als enllaços Política de Privacitat i Política de Cookies que es troben al peu de cada pàgina del web.

 PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Són propietat d’aGOe i es troben protegits per les lleis espanyoles, de la Unió Europea i internacionals, tots els drets de propietat intel·lectual sobre qualsevol contingut d’aquest lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les condicions exposades es regeixen per la legislació espanyola. aGOe i l’usuari, renunciant expressament a qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre, se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Girona per a qualsevol conflicte que pugui originar-se en relació amb aquest lloc web.

ASSOCIACIÓ GIRONINA D’ORIENTACIÓ EMPRESARIAL

Gran Via Jaume I, 46

17001-GIRONA

NIF: G55318679

Registre a’Associacions (Generalitat de Catalunya) n.63904