El 28 d’octubre aGOe ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona amb l’objectiu de recolzar les noves iniciatives empresarials i a les PIMEs del seu entorn.

https://www.enginyersgi.cat