El 6 de març de 2019, a Dinamig – FES, d’Olot es va fer una formació sobre Anàlisi Econòmic i Financer, que va ser impartida pel soci d’aGOe, Salvador Figueras