El dia 30 de gener va tenir lloc la sessió inaugural del Programa Explorer, seguint l’agenda prevista.

Les representants de la UdG varen fer la presentació del programa Explorer, detallant les fases del programa i explicant com cal tirar endavant el projecte.

La representant del Banc de Santander va explicar la implicació del Banc i els premis amb els que està dotat el programa

El president d’aGOe, en el seu torn, va explicar que és i com funciona la nostra associació i com podem fer el tutoratge en el desenvolupament del projectes presentats.

Els participants en el programa, 33 participants englobats en 25 projectes, van presentar breument la seva idea/projecte i seguidament va haver un Networking Cafè, en el que els membres d’aGOe presents varen poder explicar i resoldre dubtes al participants