Formació efectuada l’any 2020

Durant l’any 2020 hem fet 15 sessions de formació, de les quals 9 sessions s’han fet PRESENCIALMENT i 6 han estat fetes ONLINE. En total, la formació efectuada ha donat com a resultat: 45 hores de formació 194 assistents Total d’hores de formació de...

Visites a la web d’aGOe durant l’any 2020

Durant l’any 2020 hem tingut un bon nombre d’accessos a la nostra web: En el gràfic, en blau, es pot veure l’evolució dels accessos mes a mes, veient un pic substancial el mes de març. Amb una mitjana de gairebé 350 visites mensuals, agraïm a totes...