El passat 14 de desembre de 2018 es va fer una formació a l’Escola Tècnica Girona 2

La formació va anar dirigida a l’alumnat de segon d’Administració i Finances i els temes tractats van ser:

  • Com és el treball d’un assessor.

  • Quins documents cal demanar a l’empresa que s’ha d’assessorar.

  • Quines partides comptables cal tenir present.

  • Quins són els càlculs que cal portar a terme.

  • Quins indicadors cal tenir present i revisar.

  • Quines mesures correctores, son les mes adequades